25.09.2007

 

Kitaplar Arasında: Unutulan Yıldız ve Tozanoğlu

Yorumu Ekleyen:
www.seruven.org

Akg�n Tekin�in �T�rk Basınında Kayan Yıldız: Haldun Simavi�nin G�naydın�ı� (Doğan Kitap, 2006) adlı kitabı �ıktı. Akg�n Tekin, G�naydın�da yetişmiş, gazetenin uzun yıllar y�neticiliğini yapmış Rahmi Turan�ın yakın �alışma arkadaşı. Rahmi Turan hangi gazeteye giderse onu da yanında g�t�rm�ş. Kitap o sebeple sadece Simavileri ve G�naydın gazetesini anlatmıyor, bir Rahmi Turan g�zellemesi de yapıyor. Olduk�a dağınık, epeyce tekrar eden kendi i�inde tutarsız b�l�mleri var kitabın. �te yandan 700 sayfalık kitapta �ok sayıda hik�ye, dedikodu ve belge var. �izgi d�nyasıyla ilgili ilgin� b�l�mler de i�eriyor ayrıca. �rneğin Haldun Simavi�nin Bedri Koraman �izgisini �ok beğendiğini, o tarzda bir �izer (fotoğraf ayrıntısında arkaplan �izimleri i�eren iyi portreci olacak-resimsi �izecek birini) istediğini anlatıyor Akg�n (s.195). Hatta Oğuz Aral�ın iş başvurusunu sırf bu nedenle (�izgisini beğenmeyerek) uzun s�re reddettiğini aktarıyor (s.613). Ferit �ng�ren�in (T�rkiye�de mizah ile ilgili ger�ekten �ok �nemli metinler yazmıştır) bir d�nemin meşhur (Akg�n��n deyişiyle mizahi seks gazetesi) Tan gazetesindeki esprili haberleri (!) yazan ekibin i�inde olduğu anlatılıyor (s.200). Akg�n Tekin�in kitabının Rahmi Turan g�zellemesi yaptığını s�ylemiştim. Kitapta bir�ok yerde insanı g�l�mseten methiyeler yapılıyor Turan i�in. Kara Murat ile ilgili b�l�mlerde Rahmi Turan - Abdullah Turhan ayrılığına ise nedense değinilmiyor (s. 520-5). �yle ki Abdullah Turhan Kara Murat�ı kısa bir s�re �izmiş, sonra dergi �ıkartmak i�in kendi isteğiyle gazeteden ayrılmış gibi g�steriliyor (Hangi dergi bu?). Kara Murat�ı yıllarca tek başına o �izmemiş de �izerlerinden biri (sadece bir tanesi) olmuş sanki. Turhan�ın G�naydın�dan ayrılıp Sabah�a ge�en Rahmi Turan ekibinin i�inde yer aldığı yine unutulmuş. Oysa aynı Turhan, Rahmi Turan Sabah�tan ayrılınca onunla birlikte gitmemiş, gazetede kalarak Selahattin Duman ile birlikte Burakbey�i s�rd�rm�şt�r. Abdullah Turhan a�ık bir tercihte bulunarak Rahmi Turan ile yollarını ayırmıştır. O kadar insanla konuşan-yazı alan Akg�n Tekin keşke Abdullah Turhan�la da konuşsaydı (!) Rahmi Turan ile �alışmayı s�rd�ren bir yazar olarak bunu tercih etmemiş belli ki. K���k bir alıntı: �(�) bir s�re sonra kendi işini kuracağını s�yleyen Abdullah Turhan �izmeye ara verdi. Bu defa başka bir usta G�rb�z Azak g�revi �stlendi. Daha sonra, Refet Kartal, Ragıp Derin ve Ertan Tank gibi yine kendi alanlarında usta olan ressam arkadaşlar Kara Murat�ı �izmeyi s�rd�rd�ler [Son olarak Ergin Asyalı �iziyor]� (s.524)

D�zeltelim: Abdullah Turhan 1971 ile 1986 yılları arasında bizim saydığımız 20 Kara Murat ser�veni �izmiştir. Sonra zaten Sabah ve Burakbey d�nemi başlar. Hangi ara-ne zaman ismi ge�en ressamlar Kara Murat �izmiş olabilirler ki� 1986 sonrasında Ertan Tank, Kara Murat �izmeye başladı, sonra bir trafik kazası ge�irdi ve �izemez oldu. Bir iki yıl sonra S�leyman G�k bir ser�ven �izdi ve yanılmıyorsak o ser�ven dergide de yayınlandı. Ragıp Derin, Durakoğlu�nu �iziyordu o d�nemler ve Refet Kartal, Kara Murat�ı hi� �izmediği gibi o yıllarda nerdeyse �izgi romandan b�t�n�yle uzaklaşmıştı. G�rb�z Azak ismi ise Kara Murat bahsinde yanlışlıkla ge�iyor diyelim. Akg�n Tekin, ya yanlış ya da Rahmi Turan nedeniyle �yle hatırlamak istiyor.

Basın tarihi ile ilgili bir başka kitaptan Nurhan Kavaklı�nın �Bir Gazetenin Tarihi, Akşam� (YKY, 2005) kitabından s�z edeceğim. Kitapta gazetedeki �izgi romanlarla ilgili bir b�l�m yazılmış. Yalaz�ın Abdullah Ziya Kozanoğlu vefat ettikten sonra yaptığı r�portajlardan biri (1965) temel alınarak, Karaoğlan�ı 1959 yılında yarattığı yazılmış. Oysa gazeteyi inceleyen Kavaklı�nın Kozanoğlu ismine rastlaması gerekirdi. Karaoğlan 1962�te başlar, 1959�da başlayan Kaan�dır ve bir ortak �alışmanın �r�n�d�r. S�z konusu b�l�mde �kullanılan Kaan resmine rağmen- Kozanoğlu ismen dahi ge�miyor. Başka iki ilgin� malumat daha verilmiş. İlkinde �Ratip Tahir Burak�ın pehlivan tefrikaları Akşam�ın ilgiye değer �izgi romanları arasındadır. 1960�ın ilk yarısında değişik zamanlarda yayınlanmıştır� denmiş (s.200). D�zeltelim: Ratip Tahir, 1965�e kadar sadece iki kez pehlivanların hayatını konu alan �izgi roman yapmıştır: Koca Yusuf (H�rriyet, 1950-51) ve Kara İbo (Akşam, 1963-64). 1959 yılından yetmişli yılların başına kadar Akşam�da aralıksız �izgi roman yapmıştır, onu pehlivan tefrikalarıyla �zdeşleştirmek yanlıştır. �stelik Kavaklı gereksiz bi�imde bir zaman aralığı belirtmiş, altmışlı yılların ilk yarısını işaret etmiştir. Ratip Tahir, 1968-69 yıllarında Kara İbo adlı bir başka pehlivan hikayesi daha anlatmıştır �rneğin. Kitaptaki ikinci ilgin� malumat ise ş�yle başlıyor: �Aşk ve his �izgi romanlarının �izeri ise Remzi Tozanoğlu�dur� (s.200). Kozanoğlu yok demiştik, buradan �ıkmış sayabiliriz; T�remen yazılmalıydı, karıştırılmış (L.C).


En Son Eklenen 5 Yorum

Blankets
07.12.2009
Blankets, Craig Thompson�un (d.1975) �nemli �d�ller kazanmış grafik romanı. Ger�i kapakta, �illustrated novel� yazmayı tercih etmiş. Amerika i�in bilinen anlamda comics anlayışından farklı oldu&...

K���k Prens
07.12.2009
K���k Prens, �ok sayıda dile �evrilmiş bir best-seller. Masalsılığı nedeniyle �ocuk kitabı sayılan �alışma yazarı Antoine De Saint Exup�ry'nin en �nemli kitabı olarak g�sterilebili...

Kitaplar Arasında: Unutulan Yıldız ve Tozanoğlu
25.09.2007
Akg�n Tekin�in �T�rk Basınında Kayan Yıldız: Haldun Simavi�nin G�naydın�ı� (Doğan Kitap, 2006) adlı kitabı �ıktı. Akg�n Tekin, G�naydın�da yetişmiş, gazetenin uzun yı...

Lucius�un D�n�ş�m�
25.09.2007
Ge�tiğimiz aylarda Kabalcı Yayınevinden Başkalaşımlar-Altın Eşek adı altında bir Latince klasiği yayınlandı. Kitabın yazarı Madauruslu Apul�ius dilbilgisi-ede...

Borgia Borgia!!!
09.12.2006
Borgia dizisi nerdeyse Batı Avrupa ile eş zamanlı olarak T�rk�e�de yayınlanmaya başladı. Marmara �izgi, Jodorowsky�nin senaryosunu yazdığı Manara�nın resimlediği �alışmayı... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|