22.01.2009

 

Rh+ ve Yayınlanan �izgi Romanların Listesi

www.seruven.org

1993 yılında �ıkmış, kısa �m�rl� �zigi roman dergilerimizden biri olan RH+ ile ilgili bir d�k�m yayınlıyoruz.

Rh+, haftalık �izgi roman dergisi 1993 yılında �ıktı. O yılın Ağustos ayında �ıkmaya başlayan dergi, 1 Ekimde yayınlanan 8. sayısıyla son buldu. Mizah dergilerine baskı ve bi�im olarak benzeyen Rh+, 8 sayfa fazlasıyla 24 sayfa yayınlanıyordu, haliyle fiyatı o d�nem �ıkan dergilerden 2000 TL daha pahalıydı. Rh+ dergisinin bir fanzini andırdığı s�ylenebilir, gerek �izgi ve gerekse konu tercihlerine bakılırsa, �oğunlukla underground eğilimleri olan hik�yelere yer verildi. Dergide iktibas edilen �nl� yabancı yazarlardan se�ilen hik�yeler ve Giger gibi �izerlerden kullanılan kimi ill�strasyonlar da bu �zelliği desteklemekteydi. Bir başka ifadeyle Rh+ pop�ler bir yayın değildi, iddialı hik�yeleri ya da ilgi g�ren �izerleri yoktu. Pişmiş Kelle�den hatırlanacak Metin Demirhan, D�li�den Tan Cemal dışında �oğu �izer bir başka fanzin nitelikli yayın olan Zeplin�den (1991-2) isimlerdi. Genel olarak bakıldığında Rh+, d�nemin mizah dergilerinde aralıklarla işleri �ıkan, s�rekli �izgi roman yap(a)mayan �reticilerden kuruluydu. Kısa s�rede kapanmış, son kertede başarısız olmuş bir derginin i�erikle ilgili tercihlerinin yanlış olduğunu s�ylemek bug�n i�in haksızlık. Ama Rh+ i�erik olarak d�ş�n�lm�ş ve baştan tasarlanmış bir yayın olarak durmuyordu. Bu yayın i�in �zveride bulunan, arkadaşlık bağlarıyla bir araya gelen, dergiye destek veren isimlerin ortaya koyduklarıyla �ıkmış gibiydi. Şartlar bu olunca �edit�r�n� beğenmeme l�ks� ister istemez kısıtlanır; i�erikte tutarlı olan tek şey yabancı romancılardan iktibas edilen roman alıntıları ve hik�yelerdi, ��nk� edit�r�n se�me şansı vardı.

Sadece Rh+ değil, kısa �m�rl� t�m �izgi roman dergisi denemelerinde varolan bir sorundan s�z etmek gerekiyor. Mizah dergilerinde yetişen �reticiler anlatılacak hik�yeyi pek �nemsemiyorlar. �nce �izeri d�ş�n�yorlar, �izerler hem yazıp hem �izdikleri i�in ne anlatacağını ona bırakıyorlar. Nasıl Rh+, istediği �reticilerle �alışamamak gibi bir ekonomik sıkıntı yaşamışsa, iş �izerlere bırakıldığında nitelik şansa kalabiliyor. Bir derginin neden �ıktığı, ne derdi olduğu hi� hesap edilemez oluyor. �izerler derginin ismini �nemsiz kılıyorlar. �izerin bir başka dergide değil de o dergide �iziyor olmasının hi�bir �nemi kalmıyor. �rneğin Galip Tekin�in �ıkarttığı Resimli Roman dergisinin ilk sayısında Kenan Yarar da �izmişti. Anlattığı hik�yenin Lombak�ta �izdiklerinden ne farkı vardı?

İki ayrı yargıdan s�z etmeli. İlkini yorumsuz aktaracağım: İyi bir �izginin k�t� bir hik�yeyi okutacağı iddiası yaygın olarak kabul g�r�yor. İkincisi i�in sinematografik diyelim. İyi hik�yeler i�in �film gibi� deniyor ama anlatılan �filmler� sinemayı değil televizyondaki alacakaranlık hik�yelerini andırıyor. S�rpriz sonlu, karakterlerin psikolojik derinliklerini �nemsemeyen, hızlı anlatılan hik�yeler tercih ediliyor. Rh+ hik�yelerine bakılırsa bu tarza geniş yer vermiş, sorun ise şu: Aynı hik�yeler, o d�nem �ıkan Dıgıl dergisinde de yayınlanabilirmiş. B�yle olunca Rh+�ın neden yayınladığı muğlaklaşıyor. Amat�rl�k değil, o dergilerde yeterince yer bulamamak belki ama maddi nedenler hi� değil, delilik ��nk�. Muhtemelen dergi zararla kapandı.

Rh+�de minimalist ve kişisel duran, başka bir yerde anlatamayacağı hik�ye anlatan tek isim Doğan G�neş. O g�n i�in -Frank Miller�in Sin City �alışmasından hayli etkilenmiş olduğu pek anlaşılmamıştı ama- farklı g�z�ken bir başkası ise Murat Bozkurt�un -sonradan dergi olarak da �ıkan- Şehir K�peği �alışmasıydı. T�m hik�yelerde kendini hissettiren mizah�ı şaşırtmacasına gerek duymayan bir �izgi roman, ama ne �zg�n ne de yereldi.

Bitirirken �zellikle mizah dergileri �reticileri arasında yaygın olarak kabul g�ren bir �izgi roman algısından s�z etmek gerekiyor. Bu algıyı Moebius hayranlığı, fantastik edebiyatı, belki mitoloji, daha �ok da mizah dergilerinde yayınlanan �alışmalar etkilemiş olabilir. �izgi romanın yerel/yerli olmadığı; hayatla değil hayalle uğraştığı, sokaktaki insanı yakalayamadığı ��nk� yabancı olduğu s�ylenir. Bunlar birer yargı, i�eriklerini tartışmayacağım. Mizah dergilerinde �oğu �reticinin, karikat�ristin ağzından bunları duymuşumdur, �rnek olarak son �ıkan Resimli Roman da ge�er, Rh+ da� Derginin nasıl okunduğu ve hatırlandığı ile ilgili olduğu i�in aktarmak istedim (LC).


Dart Tahtası, Soner Tuna ve Rh+, Sayı: 1 - 6.
Zaman Makinesi, Murat Bozkurt, Sayı: 1.
II.Elden Tatil, Doğan G�neş, Sayı: 1- 3.
Kuzuların Sessizliği, Kutsi-Ahmet Mehmet Ot, Sayı: 1
Bug�n Perşembe Yarın Cuma, Tan Cemal, Sayı: 1.
�ıt, Aydın G�nd�z, Sayı: 1.
Alternatif, Kutsi Akıllı, Sayı: 1 - 6.
�ılgın K�pek, Metin Demirhan, Sayı: 1.
Savaş�ı, Mahmut, Sayı: 1,
Neşter, Dağıstan �etinkaya, Sayı: 1,
Silbaştan, Aydın G�nd�z, Sayı: 2.
Made in USA, �yk�: Pa�aro, �izgi: Oytun İdil-Metin Demirhan, Sayı:2.
Kaykay Adam, Dağıstan �etinkaya, Sayı: 2.
G�naydın, Erc�ment, Sayı: 2.
Geri D�nen, Bilal, Sayı: 2.
Paranın Rengi, Pa�aro, Sayı: 3.
Geliyorlar, G.Scognamillo ve Tan Cemal, Sayı: 3.
T�rlerin K�keni, Aydın G�nd�z, Sayı: 3 - 6.
Şehir K�peği, Murat Bozkurt, Sayı: 3 - 7.
Bir Avu� Toprak İ�in, Metin Demirhan, Sayı: 3 - 4.
Menije, Deniz, Sayı: 3.
Artimetik, Doğan G�neş, Sayı: 4.
Menije-Ninca G�c�, Deniz, Sayı: 4.
�st Ge�itteki Kal�a, Metin Bilişli, Sayı: 4.
Biz de Onları Akıllı Sanırdık, Erc�ment, Sayı: 5.
Undefined Walking Objects, Doğan G�neş, Sayı: 5 - 7.
Alien, Metin Demirhan, Sayı: 5.
Menije-Kaatil Mahir, Deniz, Sayı: 5.
Senin İ�in D�v�ş�r�m, Kadri �zel ve Pa�aro, Sayı: 5.
Monoton G�nler, Erhan Nuhoğlu, Sayı: 6 - 8.
Jack Hayatta, ?, Sayı: 6.
Sevgilim Nemesis, Metin Demirhan, Sayı: 6 - [yarım kaldı].
Duvardaki Tuğlalardan Biri, �yk�: Orkun U�ar-�izgi: Dağıstan �etinkaya, Sayı: 6 - 7.
Menije-B�y�k Aşk, Deniz, Sayı: 6.
Vur Patlasın �al Oynasın, Aydın G�nd�z, Sayı: 7.
Sıcak Kar, Tan Cemal, Sayı: 7.
Ya Hoca Boşver Ya, Aydın G�nd�z, Sayı: 8.
Gizli G��, Neslihan ve Pa�aro, Sayı: 8.
Benim Kanatlarım Var, Oğuz ?, Sayı: 8.
Menije-Evrenin Sırları, Deniz, Sayı: 8.
Cansu Hanımın Peklik Sorunu, Kutsi Akıllı, Sayı: 8 [yarım kaldı].

�yk�ler, �nemli yazılar
D�nyamızın Gizli Sahipleri , Giovanni Scognamillo, Sayı: 1-8.
Bir Kara Kedi i�in Blues, Boris Vian, Sayı: 1.
Adımlar, Jerzy Kosinski, Sayı: 2.
Masalcı Amca, Saki, Sayı: 3.
En G�zel Melodi, Arthur C. Clarke, Sayı: 4.
G�r�nmez Kentler, Italo Calvino, sayı: 5.
Standart İnsan �iftliği, Anatoli Dneprov, sayı: 6
Cemiiil, Ahmet Mehmet Ot, Sayı: 7.

Not: Yazıda kullanılan g�rsel malzeme, derginin devamı niteliğini taşıyan ve bu kez Rh- olarak -bug�n kapanan- web sayfasından alınmıştır.


En Son Eklenen 5 İnceleme

James Bond �izgili Romanları
07.12.2009
James Bond, son y�zyılın pop�ler mitlerinden biri. T�rkiye�de polisiye romanın en �nl� araştırmacısı sayılan Erol �yepazarcı, Bond�u �izgi romanlarına da değinerek irdeliyor. ...

Rh+ ve Yayınlanan �izgi Romanların Listesi
22.01.2009
1993 yılında �ıkmış, kısa �m�rl� �zigi roman dergilerimizden biri olan RH+ ile ilgili bir d�k�m yayınlıyoruz....

Hakkım Sana Haram Olsun
16.12.2008
Mizah dergilerimizde tefrika �izgi roman geleneği neredeyse unutuldu. Hakkım Sana Haram Olsun, bu geleneğin son �rneklerinden başarılı bir siyasi �izgi roman....

Fevkal Beşer
06.12.2008
Memo Tembel�izer�in Penguen dergisinde �Ge�miş Zaman� adıyla yayınlanan k�şesinde �nceleri g�n�m�z�n d�nyasının bundan yaklaşık 100 yıl �nceki Osmanlı İmparatorluğuna taşı...

Persepolis: Kederli Kahkaha
25.11.2008
Persepolis, İranlı Marjane Satrapi�nin Fransızca yayımlanmış otobiyografik �izgi romanı. Yakın zamanda �izgi film uyarlaması �lkemizde de g�sterime giren Persepolis, yayımlandığ... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|