16.12.2008

 

Hakkım Sana Haram Olsun

M. Cem Gilkatlı

Mizah dergilerimizde tefrika �izgi roman geleneği neredeyse unutuldu. Hakkım Sana Haram Olsun, bu geleneğin son �rneklerinden başarılı bir siyasi �izgi roman.

Hakkım Sana Haram Olsun, yakın zaman �nce kapanan K�stah mizah dergisinde tefrika edilmiş bir �izgi roman. Hik�ye, Ahmet Ko�ak imzasını kullanan Ş�kr� Yavuz�a, �izgiler G�rcan G�rsel�e ait. Derginin 5.sayısında başlayan �alışma 29.Sayıda son buluyor. İlk 3 b�l�m�nde 1,5 mizah dergisi sayfası ayrılırken sonraki b�l�mler 2 tam sayfa olarak yayınlanıyor.

Hakkım Sana Haram Olsun, başarısız finaline rağmen nitelikli bir siyasi �izgi roman. Temelde 2007 Cumhurbaşkanlığı Se�imleriyle ilgili siyasi m�cadeleler anlatılıyor ama yan hik�yeler, �zellikle televizyon d�nyasına ilişkin anlatılanlar �alışmayı �zellikli kılıyor. Ş�kr� Yavuz, kendi deneyimlerinden yola �ıktığını hissettiriyor ve �zel bir televizyon kanalında anahaber b�ltenini sunan spiker Filiz G�rsoy�u anlatarak başlıyor hik�yesine. Hemen herkesin cinsel olarak ilgisini �eken, arzu duyulan gen� bir kadın Filiz. Ancak b�t�n �zg�venine, narsist jest ve tavırlarına karşın erkeklerle ilişkilerinde başarısız bir kadın. Kolaylıkla duygusal krizler ge�iriyor; ağlıyor, s�rekli endişeleniyor, hata yapmaktan korkuyor. Annesinin denetiminde bir yaşam s�r�yor, s�rekli ona danışarak hareket ediyor. Ş�kr� Yavuz, Filiz�in babasını Cumhurbaşkanlığı i�in d�ş�n�len b�rokratlardan biri olarak g�stererek konuyu asıl anlatmak istediği meseleye de teyelliyor. B�ylelikle hem medya �evresindeki gelişmeler, hem de Filiz�i kullanarak hazırlanan siyasi bir komployu anlatıyor. Bunu o denli başarıyla yapıyor ki en iyi �alışmalarından biri olduğu rahatlıkla s�ylenebilir. Daha �nceki hik�yelerinden �nemli bir farklılığı var; her şeyden �nce G�rsel�in Gırgır�cı komik �izgileri olmasa nasıl olurdu bilinmez ama komik bir hik�ye anlatmıyor. Ş�yle de s�ylenebilir: Hik�ye komikleştiğinde sıradanlaşıyor. Uzun konuşmalar, planlar, �ng�r�ler, hesaplar aktarıyor ki hik�yeyi asıl okutturan bunlar. Hemen her balonun yanında kullanılan, konuşmacının endişesini ya da ger�ek niyetini anlatan d�ş�nce balonları bu uzun diyalogların farklı bi�imlerde izlenmesini kolaylaştırıyor.

Ger�ek hayattaki mevcut siyaset�ilerin farklı isimlerle anlatıldığı hik�yede ulusalcılar ve muhafazakarlar birbirlerinin a�ıklarını arayan, siyasi komplolar hazırlayarak gelişmelerin seyrini değiştirmeye �alışan iki ayrı ekip olarak g�steriliyor. Muhafazakar Parti Genel Başbakanı ve Başbakan Remzi Atmaca, Cumhurbaşkanı adaylarını birer birer devre dışı bırakılmasını emrediyor. Hik�yede yer alan hi�bir tipleme normal olmadığı i�in Cumhurbaşkanı adayları da s�rekli siyasi hesaplar yapan, telefonlar a�an, �eşitli b�rokratları ziyarete giden hırslı adamlar. Parti i�i �ekişmeler, birbirlerine g�venmeyen siyaset�iler, s�rekli bir sonraki gelişmenin hesabını yapan b�rokratlar resmediliyor.

Ş�kr� Yavuz, medya ile siyasette varolan ilişki bi�imini eşleştiriyor. Medyada da aynen siyasette olduğu gibi s�rekli y�kselebilmek i�in her t�rl� entrikayı kullanan �alışanlar var. Filiz ile kısa s�reli bir ilişkisi olan Haber koordinat�r� Cenk, anahaber b�ltenini sunmak, Filiz�i bertaraf etmek isteyen bir başka kadın spikerle ilişkiye giriyor. Kanal İslamcılara satıldığında bıyık bırakıp takiyye yapıyor. Birlikte olduğu kadınların uyurken gerektiğinde kullanabilmek i�in �ıplak fotoğraflarını �ekiyor. Bennu adlı yeni sevgilisi bu fotoğrafları telefonunda g�rd�ğ�nde �nce sinirleniyor ama olduk�a rahat bir bi�imde �karşı hamlesini� yapıyor: �Bir dahaki sefere ben de onu �ekerim. Onun telefonundan kendiminkine atıp saklayayım bu pozları. Sonra kendime attığım mesajları silerim onun telefonundan, olur biter, kullanmaya kalkarsa, onun telefonundan geldiği, onun �ektiği zaten belli olur. Elbette işime yararlar bir g�n..Seni Uyanık Pusşt Seni�.

Hik�ye ilerledik�e Filiz kadar Başbakan Remzi Atmaca�nın i� d�nyasına ve mahremine ilişkin kareler g�r�yoruz. Atmaca da aynen Filiz gibi etrafındaki siyasi gerilimleri duygusal olarak taşıyamayıp hezeyan halinde krizler ge�irmeye başlıyor. Amerika�dan icazet almak, Yahudilere sevimli g�r�nmek, AB ile pazarlık etmek, baş�rt� sorunu, askerlerin tehditleri, Cumhurbaşkanlığı hayalleri ve nihayet Filiz�in �ıplak resimleri Remzi Atmaca�nın duygusal dengesini alt�st ediyor.

Hakkım Sana Haram Olsun entrikacı i�eriğine, başarılı psikolojik tahlillerine rağmen bu alt�st oluşla başka bir hik�yeye d�n�ş�yor. Remzi Atmaca r�yasında Filiz�le cinsel ilişkiye giriyor ve akli dengesini yitirmiş biri olarak karısı tarafından İsvi�re�ye ka�ırılıyor. İyi anlatılan ve iyi geliştirilen hikayenin b�ylesi bir finalle bitmesinin birka� gerek�esi olabilir. K�stah�ın kapanacak olması -ki birka� sayı sonra dergi kapanıyor- kuşkusuz �nemli bir neden olabilir. Dizinin son iki b�l�m� �nceki b�l�mlere nazaran daha hızlı ve savruk �izgilerle �izilmiş. Son b�l�m�n altında �Bu Maceranın Sonu� yazılmış ayrıca, devam edebileceği izlenimi veriliyor. Hik�yeyi bağlayamayan yazarın sıkıldığı da d�ş�n�lebilir. Nedeni her ne olursa olsun farklı bir hik�ye, tipik bir Gırgır hik�yesi gibi komikleştirilmeye �alışılmış bir son�la tamamlanıyor. Ulusal ve uluslararası politikaya ilişkin s�ylenmiş onca iddialı s�z, entrikaya dayanan kurgu Başbakanın delirmesiyle (!) u�up gidiyor. Son s�z �izere: G�rcan G�rsel, mizah d�nyasının kendi reklamını yapamayan m�tevazı isimlerinden. �alıştığı dergilerde onun kadar �reten bir ikinci isim olmaması genellikle hatırlanmıyor. Hik�yeyi her zamanki titizliğiyle g�zel resmetmiş, kareler arası ardışıklığı nasıl geliştirmesi gerektiğini iyi biliyor. Tarzını beğenmemek elbette m�mk�n ama nasıl anlatacağını onun kadar iyi bilen �ok az �reticimiz olduğunu g�rmemek, ona hakkını teslim etmemek haksızlık olur.En Son Eklenen 5 İnceleme

James Bond �izgili Romanları
07.12.2009
James Bond, son y�zyılın pop�ler mitlerinden biri. T�rkiye�de polisiye romanın en �nl� araştırmacısı sayılan Erol �yepazarcı, Bond�u �izgi romanlarına da değinerek irdeliyor. ...

Rh+ ve Yayınlanan �izgi Romanların Listesi
22.01.2009
1993 yılında �ıkmış, kısa �m�rl� �zigi roman dergilerimizden biri olan RH+ ile ilgili bir d�k�m yayınlıyoruz....

Hakkım Sana Haram Olsun
16.12.2008
Mizah dergilerimizde tefrika �izgi roman geleneği neredeyse unutuldu. Hakkım Sana Haram Olsun, bu geleneğin son �rneklerinden başarılı bir siyasi �izgi roman....

Fevkal Beşer
06.12.2008
Memo Tembel�izer�in Penguen dergisinde �Ge�miş Zaman� adıyla yayınlanan k�şesinde �nceleri g�n�m�z�n d�nyasının bundan yaklaşık 100 yıl �nceki Osmanlı İmparatorluğuna taşı...

Persepolis: Kederli Kahkaha
25.11.2008
Persepolis, İranlı Marjane Satrapi�nin Fransızca yayımlanmış otobiyografik �izgi romanı. Yakın zamanda �izgi film uyarlaması �lkemizde de g�sterime giren Persepolis, yayımlandığ... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|